Dubai: België richt de blik op mobiliteit 2050

07/10/2021

Wereldexpo Dubai 2020 … het is zover en België komt er goed voor de dag. Hoofdthema is Geesten verbinden, bouwen aan de toekomst, om creativiteit, innovatie en samenwerking onder de 190 aanwezige landen te stimuleren.

De tentoonstellingsruimte is opgedeeld in drie zones: mobiliteit, duurzaamheid en kansen. België is voor 6 maanden neergestreken in de zone ‘mobiliteit’. Ons paviljoen is samen gebouwd door Besix, Van Hout en de architectenbureaus Assar Architects en Vincent Architectures.

Schonere mobiliteit

Het Belgische paviljoen en zijn paraboolboog zijn een trefpunt voor de intelligentsia en ondernemers uit alle regio’s in het land die gezamenlijk hun visie op mobiliteit 2050 willen voorstellen. Ze gaan voor een schonere, veiliger en intelligenter aanpak via innovatie. De blik gericht op 2050!

Van de aanwezige bedrijven pikken we er met name Solvay uit, dat uitpakt met innovatieve oplossingen voor duurzamer transport. Er liggen allerlei pistes op tafel. Solvay werkt tal van concrete voorbeelden uit. We denken in de eerste plaats aan het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide door metaal in de auto-industrie en de luchtvaart te vervangen door lichtere en duurzame materialen. Daarna aan circulaire oplossingen voor accu’s in elektrische en hybride wagens en tot slot de ontwikkeling van materialen die essentieel zijn voor technologieën voor waterstofcellen.

Deze lijst is niet volledig, want onze bedrijven wedijveren met elkaar in vindingrijkheid, zodat wij op een duurzamer planeet kunnen leven.