Belgische gezondheidszorg op vier na beste van Europa

01/03/2019

In 2005 is de Zweedse denktank 'Health Consumer Powerhouse' (HCP) gestart met zijn Europese Gezondheidsindex. Die vergelijkt en onderzoekt de nationale zorgstelsels in 35 landen op een 50-tal indicatoren, gaande van patiëntenrechten over toegankelijkheid tot preventie.

En wat blijkt? Dat België gestegen is van de 8e naar een fraaie 5e plaats. Alleen Zwitserland, Nederland, Noorwegen en Denemarken, in die volgorde, moeten we laten voorgaan. Onze snelle en goede behandelingen, hoge kindervaccinatie en de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg scoren het best. Voorts hebben we een genereus systeem van verzekeringen, zeer gespecialiseerde mentale zorg en hoge overlevingskansen bij kanker.

Maar er zijn ook minpunten, die in de toekomst extra aandacht verdienen: te lange wachtlijsten in de mentale zorg, overconsumptie van antibiotica, ons alcohol- en tabakverbruik en een gebrekkige informatie van de patiënten. Tegen 2020 zou alvast dat laatste probleem van de baan zijn, met de oprichting van een centraal meldpunt waar patiënten terecht kunnen voor informatie over hun rechten.