België is wereldtop in gezondheidszorg

26/01/2017

In de welvaartsindex die ieder jaar door het ‘Legatum Institute’ gepubliceerd wordt, scoort België opnieuw bijzonder goed op het vlak van gezondheidszorg.

In de tiende editie van de ‘Legatum Prosperity Index’ die eind 2016 verscheen, bekleedt België een verdienstelijke 16de plaats, vlak voor de Verenigde Staten en Frankrijk. Specifiek wat de gezondheidszorg betreft, wordt zelfs een heel mooie 11de plaats behaald.

Opvallende kenmerken van het Belgische systeem zijn de universele toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg en de verplichte ziekteverzekering voor alle burgers. Hierdoor bedraagt de gemiddelde levensverwachting in België momenteel 81,1 jaar.

Volgens het ‘Legatum Institute’ zijn Luxemburg, Singapore en Zwitserland de drie landen die het beste scoren op het vlak van gezondheidszorg. Om tot deze bevinding te komen, worden de volgende componenten gemeten: de algemene mentale en fysieke gezondheid van een land, zijn gezondheidsinfrastuctuur, en de beschikbaarheid van preventieve zorg.

Het ‘Legatum Institute’ is een denktank uit Londen die gegevens verzamelt in verband met de verspreiding van de welvaart in zowat 150 landen over de hele wereld.

Bovendien tonen ook de resultaten van de ‘Euro Health Consumer Index 2016’, die onlangs door HCP gepubliceerd werden, dat de kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg bij de beste in Europa hoort. In een internationaal klassement dat 35 landen groepeert, behaalt België de vierde plaats. Op het vlak van toegankelijkheid scoort België zelfs de maximumscore, samen met Zwitserland en VJR Macedonië.

‘Health Consumer Powerhouse’ (HCP) is een Zweedse denktank die gespecialiseerd is in het vergelijken van gezondheidssystemen in heel Europa.

RSS

Linked Articles