België toont respect voor atheïsme

12/11/2018

Van 196 bestudeerde landen is België, samen met Nederland en Taiwan, de beste plek voor atheïsten en vrijdenkers om te wonen.

Hoe tolerant wij wel zijn, mag blijken als je bedenkt dat in de landen onderaan op de lijst gediscrimineerd wordt, met name op het vlak van werk, of erger. Dat kan gaan tot arrestaties, foltering en zelfs de doodstraf.

Sinds het Nationaal Congres op 7 februari 1831 de Grondwet goedkeurde, wordt de vrijheid van eredienst gegarandeerd door de hoogste wet. Aldus mag niemand verboden of gedwongen worden een religie in België te belijden. Onze Grondwet ging door voor de meest liberale en vooruitstrevende uit die tijd. Daarnaast garandeert ze ook de vrijheid van onderwijs, van vereniging en van drukpers. Deze lange traditie inzake religieuze en filosofische tolerantie werd onlangs in de verf gezet door de International Humanist and Ethical Union (IHEU), een internationale koepel van humanistische, atheïstische, rationalistische, niet-confessionele, sceptische en vrijdenkende organisaties.