België respecteert de vrouwenrechten het beste

04/12/2014

Uit de recentste genderindex van de OESO blijkt dat België het best presterende land is als het gaat om vrouwenrechten. België “garandeert de rechten van vrouwen binnen het gezin, beschermt vrouwen tegen geweld, biedt gelijke toegang tot middelen en vrouwen hebben gelijke civiele en politieke rechten als mannen” volgens het rapport. Andere toplanden zijn Argentinië, Mongolië en Trinidad en Tobago.

Voor de door het ontwikkelingscentrum van de OESO onderzochte index werd gekeken naar veertien maatschappelijke indicatoren in vijf sociaal-economische gebieden in 160 landen. Zo werd onder meer gekeken naar de houding van een land tegenover geweld op vrouwen of naar de al dan niet aanwezige burgerrechten voor de vrouw; “vanaf wanneer mag je als vrouw trouwen? Heb je als vrouw dezelfde toegang als mannen tot financiële diensten?”

Hoewel er volgens het rapport “uitdagingen blijven bestaan”, scoren de onderzochte OESO-landen het best. “Vrouwen hebben er gelijke toegang tot de openbare ruimte en het politieke debat.” De uitdagingen waar men in deze landen voor staat, liggen onder meer bij de onbetaalde zorgverlening, waar vrouwen meer dan dubbel zo veel in te vinden zijn als mannen, of in de politiek.

In andere delen van wereld “ervaren vrouwen nog elke dag discriminatie”, stelt het rapport scherp. De slechtst scorende landen bevinden zich in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.