België investeert in brandstof van de toekomst

24/02/2022

Tien jaar geleden trok België de aandacht met zijn offshorewindenergie. Vandaag wil het een voorloper zijn op het vlak van hernieuwbare waterstof.

Met zijn ambitie om een hub te worden voor de in- en doorvoer van groene waterstof en derivaten ervan herbevestigt ons land zijn verbintenis in de strijd tegen de klimaatopwarming en komt het dichter bij zijn doel van klimaatneutraliteit tegen 2050. Naast een gunstige impact op onze energiemix zijn er positieve gevolgen te verwachten voor de economie, de werkgelegenheid en onze energieonafhankelijkheid.

Het startschot werd gegeven toen de oprichting van het kenniscentrum Hydrogen Test Facility werd goedgekeurd, dat het universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven mogelijk zal maken waterstoftechnologieën te testen en te ontwikkelen. Dat centrum zal worden geleid door het von Karman Instituut en het is een stap vooruit voor de invoer van onze groene waterstof, waar interesse voor bestaat.

België sloot al een akkoord met Namibië en met Oman. Het sultanaat nam zich immers voor zich te richten op deze energie en opende zo onlangs, in het bijzijn van het Belgische koningspaar, plechtig de haven van Duqm, bestemd voor met name de uitvoer van deze groene energie. Die haven ontstond uit het partnership tussen het Omaanse bedrijf ASYAD (Oman Logistic Group) en Consortium Antwerp Port, een vennootschap opgericht door het Belgische Deme Concessions en Haven van Antwerpen. Deme Concessions is samen met het Omaanse energiebedrijf OQ partner van Hyport Duqm, de toekomstige productiesite voor waterstof in de haven. Die internationale akkoorden zijn van groot belang voor ons land, dat zijn importbronnen van groene waterstof wil diversifiëren.