België, Europese pionier in het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen

18/12/2020

België speelt een voortrekkersrol binnen Europa. Met Valipac richtte ons land als eerste een eigen instantie op die volgens welomlijnde wettelijke doelstellingen bedrijfsmatige verpakkingen beheert. De Belgische bedrijfswereld en het Platform Verpakkingen van het VBO, Beci, UWE en Voka gaan voorop in de transitie naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen.

“En ons land doet het uitstekend: vandaag is niet enkel 80% van het volume aan bedrijfsmatige verpakkingen dat op de markt terechtkomt herbruikbaar (3.150.000 ton), daarnaast kan de Belgische industrie ermee uitpakken dat ze 89,4% van haar wegwerpverpakkingen recycleert (cijfers uit 2019)”, aldus Ann Nachtergaele, voorzitster van het Platform Verpakkingen.

Het concrete doel is om tegen 2030 de hoeveelheid bedrijfsmatige verpakkingen in het restafval van ondernemingen met minstens 20% terug te dringen.

Hoe?

Er zijn een aantal opties. Allereerst, waar mogelijk, inzetten op bulkgoederen, nog steeds de beste keuze. Daarnaast, en ook hier waar het kan, het gebruik van hernieuwbare en recycleerbare grondstoffen stimuleren. En tot slot de sortering en verwerking van ingezamelde verpakkingen verbeteren, aan de hand van technologie en innovatie.

"De circulaire economie is een essentiële pijler in de ecologische transitie. De versterking van de circulariteit van de bedrijfsmatige verpakkingen via veilige maar meer recycleerbare bedrijfsverpakkingen is een essentieel onderdeel van die transitie. Via de opgenomen engagementen en de vastgelegde en meetbare doelstellingen kunnen we leiders in Europa blijven. We kunnen er zelfs een exportproduct van maken", besluit Pieter Timmermans, CEO van het VBO.