België blinkt uit met hoog opgeleide IT'ers

21/01/2016

Uit een nieuwe studie van Eurostat, het statistisch bureau van de EU, blijkt dat België -na Spanje- het hoogste percentage informatici heeft dat een hogere opleiding volgde. Bijna 73% van de Belgische IT’ers heeft een universitair diploma.

In onze snel digitaliserende wereld werken steeds meer Europeanen als IT’er. Ongeveer 8 miljoen Europeanen waren in 2014 werkzaam in de sector, dat is 1 miljoen meer dan drie jaar geleden. In zo goed als alle EU-lidstaten groeide zowel hun absolute als relatieve aandeel.

De Europese IT-jobs blijken vooral geconcentreerd in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die samen bijna de helft voor hun rekening nemen. Maar de grootste groei zit onder meer in Portugal, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg en... België.  

In België groeide het aantal IT-jobs tussen 2011 en 2014 van 160.000 naar 200.000. Dat maakt dat nu 4,4% van de werkende Belgen actief is als informaticaspecialist. Daarmee zijn we niet het grootste IT-land van Europa, maar doen we het wel beter dan het Europese gemiddelde, dat op 3,7% ligt.

De sector blijft mannelijk. Gemiddeld is 1 op de 5 IT'ers een vrouw, in andere sectoren ligt de verhouding rond de 50%.

De blijvende groei van het aantal IT-jobs betekent zeker niet dat het verzadigingsniveau bijna bereikt is. 46% van de Belgische bedrijven geeft aan dat ze nog vacatures hebben openstaan waar IT-skills bij nodig zijn.