België 15de minst corrupte land ter wereld

27/01/2016

België staat dit jaar met 77 punten op de 15de plaats in de International Transparency Index (ITI). Het behoudt daarmee zijn positie van vorig jaar, al scoort het wel net iets beter dan de voorbije jaren (76 in 2014, 75 in 2013 en 2012). De ITI geeft aan in welke mate een land al dan niet corrupt is, waarbij de top van het klassement het minst corrupt is.

De lijst wordt dit jaar opnieuw aangevoerd door de Scandinavische landen. Denemarken staat op 1 (91 punten), gevolgd door Finland (90 punten) en Zweden (89 punten).

Zowat twee derde van de 168 onderzochte landen kunnen als corrupt gecatalogeerd worden en krijgen dus een score van minder dan 50 punten, zo blijkt uit het rapport. De landen waar de situatie ernstig verslechterd is in de afgelopen 4 jaar zijn Libië, Australië, Brazilië, Spanje en Turkije. Serieuze verbeteringen werden geconstateerd in Griekenland, Senegal en het Verenigd Koninkrijk.

De NGO Transparency International gaat elk jaar na hoe het met de corruptie in de openbare sector is gesteld. Op basis van de inschatting van experten wordt daarbij aan 168 landen een score tussen 0 (extreem corrupt) en 100 (corruptievrij) toegekend. De lijst wordt samengesteld op basis van opinies van specialisten in corruptie in de publieke sector. Scores worden positief beïnvloed door een transparant bestuur waarbij het publiek leiders ter verantwoording kan roepen. Lage scores zijn gerelateerd aan indicatoren zoals omkoping, het ongestraft voorbij laten gaan van corruptie en publieke instanties die hun beleid niet of onvoldoende afstemmen op de behoeften van burgers. 

De landen die het beste scoren, delen eigenschappen zoals een hoge mate van persvrijheid, toegang tot budgetinformatie zodat het publiek de herkomst van middelen kent en weet hoe ze besteed worden, een hoge mate van integriteit onder personen in invloedrijke posities en een gerechtelijk apparaat dat geen onderscheid maakt tussen arm en rijk en volledig onafhankelijk opereert van andere overheidsinstanties. De laagst scorende landen worden gekenmerkt door onder andere een slecht bestuur, zwakke publieke instanties zoals politie en het gerechtelijke apparaat en een gebrek aan onafhankelijke media, alsook door conflicten en oorlogen.