Belgen scoren ‘zeer goed’ qua vaardigheden Engels

14/11/2018

Volgens het laatste rapport van Education First (EF EPI) over de rangschikking vaardigheden Engels staat België 11e van 88 landen en regio’s, hoewel de kloof tussen de Nederlands- en de Franstaligen groot is.

Zo is België er tegenover vorig jaar één plaats op vooruitgegaan en behoort het tot de 12 landen die de vermelding ‘zeer goed’ hebben gekregen. Zweden voert de rangschikking aan, vóór Nederland en Singapore, het eerste Aziatische land dat een podiumplaats heeft.

Toch doen de regio’s in ons land het niet allemaal even goed. Hoewel de Vlamingen er sinds de laatste keer op zijn achteruitgegaan (64,33 punten tegenover 65,45 in 2017) doen ze het stukken beter dan de Franstaligen (58,77 punten). Apart genomen zou Wallonië trouwens wegzakken naar plaats 23. De kloof wordt kleiner, maar er zijn inspanningen vereist om de taalbeheersing in het hele land op een gelijk niveau te brengen.

En hoe is het elders in Europa gesteld?  Frankrijk staat op plaats 35 - met de score ‘gemiddeld’ voor de kennis van het Engels. Onze buren van voorbij Quiévrain komen na Spanje (32e) en Italië (34e). Duitsland staat op plaats 10. EF kwam tot deze rangschikking door in totaal 1,3 miljoen volwassen niet-moedertaalsprekers van het Engels te testen, waaronder 20.000 Belgen.