Staatsstructuur

 • Politieke bestel: Federale parlementaire constitutionele monarchie
 • Staatshoofd: Koning Filip
 • Regeringshoofd: Charles Michel –  Eerste minister
 • Nationale leuze: "Eendracht maakt macht"
 • Volkslied: Brabançonne
 • Vlag: drie verticale banden - zwart, geel en rood
 • Nationale feestdag: 21 juli
 • Gewesten: Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Gemeenschappen: Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap
 • Provincies: 10 - Waals-Brabant, Vlaams-Brabant, Namen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Limburg, Henegouwen, Antwerpen, Luxemburg
 • Gemeenten: 589 Belgische gemeenten

  

Geografie

 • Hoofdstad: Brussel
 • Oppervlakte: 30.528 km²
 • Zeegebied: 3.462 km² van de Noordzee
 • Bevolkingsdichtheid: 365 inwoners / km²
 • Bodemgebruik: 26% akkerland, 23% bos en beboste gronden, 17% weiden en grasland, 14% niet bebouwd, 8% woongebied, 7% terreinen voor vervoer
 • Grote steden: Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik, Brussel
 • Rivieren: Maas, Schelde, IJzer
 • Hoogste punt: 694 m - Signaal van Botrange
 • Buurlanden: Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Groothertogdom Luxemburg
 • Tijdzone: GMT + 1 uur   en zomertijd GMT + 2 uur

  

Bevolking

 • Bevolking: 11.150.516 inwoners
 • Geografische spreiding: 57,5 % van de inwoners wonen in Vlaanderen, 32,1 % in Wallonië en 10,4 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Uitsplitsing naar leeftijd: 20,3% tussen 0 en 17 jaar, 61,8% tussen 18 en 64 jaar, 17,9% 65 jaar en ouder
 • Levensverwachting: 82,9 jaar voor vrouwen en  77,9 jaar voor mannen
 • Bevolking van buitenlandse origine: 1.214.605 personen met een buitenlandse nationaliteit, of 10,9 % van de totale bevolking
 • Officiële talen: Nederlands, Frans, Duits
 • Opleidingsniveau: 10,3% universitair, 17,8% hogeschool, 34,9% hoger secundair onderwijs, 19,5% lager secundair onderwijs, 17,5% lager onderwijs

  

Economie

 • Munteenheid: Euro
 • BBP: $ 524,8 miljard (in 2013)
 • Uitsplitsing BBP: 69% diensten, 15% industrie, 10% varia, 5% bouw, 1% landbouw/visserij
 • Arbeidsstructuur: 43% diensten, 24% handel, 21% industrie, 12% bouw
 • Gemiddelde prijs bouwgronden: € 110,9 /m²
 • Tewerkstellingsgraad (personen van 20 tot 64 jaar): 67,2%
 • Gemiddeld maandinkomen: € 3.258 bruto
 • Werkloosheidsgraad: 8,5 % van de actieve bevolking

  

(Deze cijfers dateren van 1 januari 2014 – Bron: www.statbel.fgov.be

Gegevens over België