Evenementen

Affiches, postkaarten, spotprenten … meer dan 200 afbeeldingen schetsen de geschiedenis van de politieke en populaire beeldvorming in België.

01 May 2019 - 04 August 2019

Tijdens een interview op de Belgische televisie in 1959 verklaarde Audrey Hepburn: ‘Ik ben hier in Brussel geboren en daar ben ik erg blij mee.’ Omdat de actrice (1929-1993) exact negentig jaar gelede

22 March 2019 - 21 July 2019

In de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België loopt van 22 maart tot 21 juli een grote tentoonstelling van kunstenaar Wim Delvoye.

27 February 2019 - 23 June 2019

Ten tijde van Bruegel was Antwerpen het wereldcentrum van de prentkunst.

20 February 2019 - 26 May 2019

Wanneer Bernard van Orley in Brussel wordt geboren (ca. 1488) maakt West-Europa een ingrijpende politieke, culturele, spirituele en artistieke omwenteling door.

06 February 2019 - 12 May 2019

Tot 12 mei loopt in het Museum van het Waalse Leven in Luik een reizende tentoonstelling over het genie Leonardo Da Vinci, waar ’s werelds grootste collectie maquettes te zien is.