KNAL! Het Leuvense stadsfestival van de Big Bang

23 december 2021 - 30 januari 2022
Leuven

De stad Leuven organiseert een reeks tentoonstellingen en evenementen rond de beroemde theorie die binnen haar muren ontdekt werd, de theorie over het ontstaan van de kosmos. Een grootschalig stedelijk cultureel festival dat kunst en wetenschap combineert en nog tot 30 januari te bezichtigen is!

Weinig mensen weten het, maar het was in Leuven dat de Big Bang theorie geschreven werd. Deze vernieuwende hypothese over het ontstaan van het heelal is het werk van de Belg Georges Lemaître. Het concept, dat werd omschreven als een "dag zonder gisteren" en waarin werd gepostuleerd dat het heelal in eeuwigdurende expansie was, werd in 1931 verre van unaniem aanvaard. Albert Einstein zou tegen de Belg hebben gezegd: "Uw berekeningen zijn correct, maar uw natuurkunde is afschuwelijk".

Sindsdien heeft Georges Lemaître erkenning gekregen van zijn vakgenoten en vandaag wordt hij geassocieerd met een festival van tentoonstellingen en conferenties op verschillende plaatsen: het Museum M Leuven (Imagining the Universe), de Universiteitsbibliotheek (Beyond Time) en het Museum Parcum Dialogue (An Eternal Look). Zeldzaam bekeken archieven uit het leven van de wetenschapper zullen toegankelijk zijn voor het publiek. Dat is een gelegenheid om een beter inzicht te krijgen in het wetenschappelijke proces dat heeft geleid tot de ontdekking van de oerknaltheorie, van de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein tot de huidige uitbreiding daarvan, de theorie van meerdere universa van Stephen Hawking.

Naast deze wetenschappelijke demonstraties worden moderne en hedendaagse kunstwerken tentoongesteld, waardoor thema's als tijd, ruimte, dimensies en geometrie, of de grootte van het heelal op een meer speelse en toegankelijke manier kunnen worden behandeld.

Als u "Beyond Time" wil ontsnappen, kan u een kosmologisch bezoek aan Knal! Stadsfestival van de Big Bang niet missen! En voor uw bezoek, ontdek Georges Lemaître en zijn Big Bang theorie op onze website.