Werk van Rubens duikt op in Nederland

18/02/2019

Een werk van de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens (1577-1640) werd officieel geïdentificeerd in Den Haag. Zowat 400 jaar nadat ze is gemaakt, is de schets van De Seculiere Hiërarchie in Aanbidding, een wandtapijt van de barokschilder, dankzij infraroodfotografie als authentiek erkend.

Zeventien olieverfschetsen voor de serie van twintig wandtapijten waren al bekend. Voortaan geldt deze als de achttiende. Het betreft een sleutelontwerp, want er staan vier vooraanstaande figuren uit het Europa van begin 17e eeuw op afgebeeld: de Roomse keizer Ferdinand II (1578-1637), knielend voor Christus. Knielend achter hem: de Spaanse koning Filips IV (1605-1665), zijn gemalin Elizabeth van Frankrijk (1603-1644), en in kloostergewaad de opdrachtgeefster, Isabella van Spanje (1566-1633), vorstin der Nederlanden.

U komt meer te weten over leven en werk van deze kunstenaar op deze pagina.