Virginie Efira, mystica en lesbienne in Benedetta

23/06/2021

Benedetta, een diabolisch historisch drama van Paul Verhoeven met onze landgenote Virginie Efira in de titelrol, wordt misschien wel dé sensatie op het Festival van Cannes 2021. De film gaat er in première op 9 juli en die dag komt hij ook uit in de zalen.

Benedetta Carlini, een katholieke non, wordt geboren omstreeks 1590 in het Toscaanse Pescia, in volle contrareformatie terwijl de pest er woedt. Het meisje is amper negen wanneer ze als novice intreedt in het klooster van de Moeder Gods van Pescia. Algauw krijgt ze visioenen en boodschappen, gebracht door de Heer zelf, zo beweert ze. Aanvankelijk gelooft niemand haar, maar wanneer fysieke symptomen verschijnen, zelfs stigmata, neemt de kloostergemeenschap haar ernstig. Gaandeweg verleent men haar meer macht. Maar door haar gewelddadige en almaar vreemder visioenen, krijgt een andere zuster, Bartolomea (Daphné Patakia) de opdracht over haar te waken. Als ze dertig is, wordt Benedetta abdis in het klooster. Maar de hoge clerus maakt zich ongerust over deze zonderlinge vrouw en beveelt een onderzoek om klaarheid te scheppen in de zaak. Ter plekke ontdekken de onderzoekers dat haar visioenen ingebeeld zijn, maar erger, dat ze een homoseksuele verhouding heeft met Bartolomea, die alles heeft bekend. De abdis wordt veroordeeld tot 35 jaar afzondering.

De film is een bewerking van het boek van Judith C. Brown, Benedetta, Onkuise Handelingen. In een interview over zijn hele carrière stelt Paul Verhoeven: ‘Ik voel me aangetrokken tot geweld en dubbelzinnigheid …’. Geen twijfel dat hij met Benedetta zijn geliefkoosde thema’s kon uitspitten. Van haar kant spreekt de Belgische actrice van een ‘merkwaardige ervaring’ voor zichzelf en van een film over ‘het ultieme taboe in de Kerk. Een vrouw, vervolgd omwille van haar homoseksualiteit.’