PRIJZEN VOOR CULTUREEL ERFGOED!

08/11/2019

Twee Belgische organisaties hebben de Europa Nostra Award 2019 ontvangen voor hun initiatieven om onze culturele schatten te bewaren!

Het Verona-project is het eerste project dat wordt gehonoreerd. Met behulp van een nieuw protocol kon het team van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium de werken van Jan Van Eyck documenteren en op een website beschikbaar stellen. Dankzij de modernste tools zijn de beelden zijn van zeer goede kwaliteit. Ze gebruikten een volledig innovatieve techniek voor het in kaart brengen van pigmenten, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

Dit project is het resultaat van een Europese samenwerking: het team bezocht verschillende musea waar de werken van Van Eyck worden bewaard. Dit heeft een "gestandaardiseerde" documentatiemethode voor werken verspreid over de hele wereld mogelijk gemaakt.

De andere prijs ging naar de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie en beloonde hun acties om erfgoed dat getuigt van de geschiedenis van industrie en techniek te behouden en te ontsluiten. De VVIA werd opgericht in de jaren zeventig na de redding van een oude jeneverstokerij door de huidige voorzitter van de vereniging en een groep studenten. Deze site, die gesloopt had moeten worden, is nu het jenevermuseum geworden. De jury loofde hun inspanningen die in al die jaren volledig door vrijwilligers en zonder subsidies gebeurden.

Deze prijzen worden uitgereikt door de Europese Unie in het kader van het programma Creative Europe in samenwerking met Europa Nostra, de Europese organisatie die het culturele en natuurlijke erfgoed beschermt en verdedigt. Een mooie beloning voor de inspanningen van deze twee organisaties om ons cultureel erfgoed te bewaren!