Koning Filip brengt wapenschild van koningshuis helemaal bij de tijd

28/08/2019

In juli 2019 heeft koning Filip het wapen van het koningshuis gemoderniseerd en aangepast aan de historische en juridische evoluties.

Door een aantal vernieuwingen door te voeren in het wapen van het Belgische koningshuis geeft het staatshoofd duidelijk blijk van zijn wens soms achterhaalde tradities af te schaffen.

Voortaan wordt de tot nu toe eentalig Franse nationale wapenspreuk L’Union Fait la Force geflankeerd door de Nederlandse en de Duitse variant, respectievelijk Eendracht Maakt Macht en Einigkeit Macht Stark. Het gebaar sluit aan bij wat koning Filip na zijn eedaflegging in 2013 in de troonrede had gezegd, namelijk dat hij de koning van de hele federatie en van alle Belgen wil zijn.

Op 21 juli, de Belgische nationale feestdag, 1831 legde een Duitse prins in Brussel de parlementaire eed af als Leopold I van Saksen-Coburg-Gotha, de eerste koning der Belgen. Na de Eerste Wereldoorlog liet koning Albert I in 1920 het wapen van deelstaat Saksen weghalen, omwille van de Duitse oorlogsverschrikkingen. Voortaan noemde de familie zich ‘van België’. Maar 100 jaar later is de verstandhouding met de oude vijand opperbest en zit België samen met Duitsland in allerlei instellingen, zoals de Europese Unie en de NAVO. En dus mag opnieuw zonder schroom naar de familiale afkomst worden verwezen en het wapen teruggeplaatst worden.

Ook andere leden van de koninklijke familie krijgen een apart wapenschild, onder wie kroonprinses Elisabeth, de eerste vrouwelijke troonopvolger.