Kempens landschap op UNESCO-Werelderfgoedlijst

29/07/2021

Op de Belgisch-Nederlandse grens strekt zich een oase van rust uit over 403 ha, in volle natuur. Het is het eerste cultuurlandschap in België dat erkend is als werelderfgoed.

 

Na de Napoleontische oorlogen in de 19e eeuw lijdt een groot deel van de bevolking in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden armoede. In de kleine vrije landbouwkolonie Wortel bewerkte elk gezin zijn stukje grond, met wisselend succes. In 1870 koopt de Belgische staat ze aan om er een Weldadigheidslandbouwkolonie van te maken waar behoeftige gezinnen, wezen, werklozen, mensen met een beperking en later ook landlopers en bedelaars de grond bewerken, naar school gaan en geneeskundige verzorging krijgen. Maar daar staat wat tegenover. Zo staan de bewoners onder streng toezicht.

Die koloniën, opgericht als buffer tegen armoede, vervulden een sociale en juridische rol en moesten tegelijk de lokale land- en bosbouw stimuleren. Alles was er goed geregeld en na tweehonderd jaar draagt het landschap nog altijd de sporen van die puike organisatie van weleer.

De woningen, bedrijfs- en andere gebouwen, hoevetjes, de dreven, alles herken je nog in het landschap vandaag. Na jaren van verval is de site nu gerenoveerd en kunnen bezoekers er wandelen in een uitgestrekt domein waar cultuur, natuur en ook een stuk geschiedenis samenkomen