‘Een échte Jordaens in Hoepertingen?’ ‘Jawel, een échte Jordaens.’

27/04/2023

Hoepertingen in Limburg heeft er een trekpleister bij. Niemand minder dan de Vlaamse barokschilder Jacob Jordaens (1593-1678) legde de laatste hand aan het bijbelse tafereel Maria Visitatie, dat al eeuwenlang het hoofdaltaar van de Sint-Vedastuskerk siert.

Kasteel, kerk en pastorie vormen het architecturale hart van het dorp. Centraal staat de Sint-Vedastuskerk, een staalkaart van stijlkenmerken uit verschillende bouwperioden. De toren van silexsteen is duidelijk romaans, het mergelzandstenen koor gotisch-renaissancistisch, het bakstenen driebeukige schip classicistisch. In het fraaie interieur met nogal wat bezienswaardigheden springt het hoofdaltaar eruit, meer bepaald het schilderij Maria Visitatie (1643). De zwangere Maria bezoekt haar nicht Elisabeth en haar echtgenoot Zacharias. Ondanks haar hoge leeftijd is Elisabeth ook zwanger. In het evangelie volgens Lucas beantwoordt Maria de begroeting met het uitspreken van het gebed Magnificat anima mea Dominum (Hoog verheft nu mijn ziel de Heer). Onder meer J. S. Bach heeft het later getoonzet voor orkest, koor en solisten, als het schitterende Magnificat, ook wel de Lofzang van Maria genoemd.

Voor kunsthistoricus, professor en Jordaens-kenner Joost Vander Auwera lijdt het geen twijfel dat het doek uit het atelier van Jacob Jordaens komt en dat de meester zelf er de laatste hand aan heeft gelegd. Voor ze het atelier verlieten, corrigeerde hij vaak stukken die waren geschilderd door zijn medewerkers.