Bijzondere restauratie van "Het Lam Gods" van de gebroeders Van Eyck

12/10/2016

Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck is een van ‘s werelds beroemdste schilderijen. Sinds 2012 wordt het grondig gerestaureerd om het zijn originele luister terug te geven. Momenteel prijken de panelen en de lijsten van de buitenluiken van de triptiek opnieuw in de Sint-Baafskathedraal in Gent.

De Gentenaars zijn apetrots op dit meesterwerk, geschilderd in 1432. Restaurateurs van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) bestuderen en behandelen sinds 2012 de panelen en lijsten van de buitenluiken van het Lam Gods. Daarbij kwam de uitzonderlijke kwaliteit van het werk en de kunstzinnigheid van Van Eyck, sinds eeuwen verborgen onder overschilderingen, aan het licht. De uitstekende picturale kwaliteiten van de achterzijde van het veelluik waren sinds  minstens 400 jaar niet meer te bewonderen. Vanaf de 17e eeuw begon men het min of meer nauwgezet te restaureren.

We zijn getuigen van de wedergeboorte van een bijna 600 jaar oud kunstwerk. De behandeling leidde tot opzienbarende ontdekkingen van zowel iconografische als esthetische aard. Bleek ook dat de gebroeders Van Eyck een buitengewone schildertechniek hanteerden, gekenmerkt door observatievermogen en de beheersing van de interactie tussen licht en de afgebeelde thema’s, om de illusie te creëren van een driedimensionale wereld op een vlakke ondergrond. Tot slot bevestigt de authentieke inscriptie op de lijsten van de buitenluiken dat beide broers aan het werk zijn geweest.

De tentoonstelling Restauratie/Revelatie – De Buitenluiken van het Lam Gods in het Caermersklooster in Gent, die loopt tot 28 mei 2017, geeft uitleg bij en illustreert de unieke behandeling die de panelen ondergingen.

Nu de gerestaureerde buitenluiken terug zijn, gaat het KIK de onderste panelen aanpakken. De restaurateurs hopen vóór 2020 – het Van Eyckjaar – klaar te zijn met hun werk.

Het KIK is de federale wetenschappelijke instelling belast met de documentatie, studie en conservatie-restauratie van het culturele en artistieke erfgoed van ons land. Kunsthistorici, fotografen, scheikundigen, archeologen, ingenieurs en conservatoren-restaurateurs voeren interdisciplinair spitsonderzoek uit naar de materialen en technieken gebruikt in het erfgoed en naar de producten en methodes voor conservatie-restauratie.