Belge une fois ! (Doe ‘s Belgisch!)

15/04/2021

U hebt talrijk deelgenomen aan onze enquête over Franse belgicismen. Die typisch Belgische woordjes of uitdrukkingen, nu eens ontleend aan het Waals, dan weer aan het Vlaams of het Brussels.

Volgens onze enquête genieten deze belgicismen uw voorkeur: Non peut-êtrela drache en à tantôt.

Non peut-être is oorspronkelijk een Brusselse uitdrukking en betekent ‘uiteraard’. Het is goed de vertaling te kennen, want die ligt niet voor de hand. Dan komt het woord drache. Het is waarschijnlijk afgeleid van het Vlaamse woord dretsen, dat ‘regenen’ betekent. Wie ooit in België heeft gewoond, kent de drache nationale, die plensbuien die doorgaans op 21 juli het land teisteren. Dit woordje vond zijn weg naar de grote woordenboeken Larousse en Robert en is ook bekend bij onze buren uit Noord-Frankrijk. Soms hoor je de term in volkscafés wanneer iemand een rondje geeft: ‘Remets une drache.’

En ter afronding van het trio: A tantôt, ‘tot straks’, gewoonlijk later op dezelfde dag. Onze vrienden uit Québec gebruiken de term ook. Hoeft u nog méér bewijs dat de Franse taal, zelfs haar regionale varianten, grensoverschrijdend is?

De volledige lijst is te lang. Om het af te leren: het Luikse oufti, dat verbazing uitdrukt, carabistouille, dat leugen of stommiteiten betekent en kot (kamer), waar de Belgische student guindaille (een feestje bouwt) wanneer corona niet op de afspraak is.

Nogmaals dank aan onze vele lezers voor hun medewerking en binnenkort hoort u van ons waar die loques, chatouilles, pistolets, cuistax, zievereir en andere brols vandaan komen en wat ze betekenen.