Wordt Gent de maatstaf voor waterstof?

27/04/2022

Dat heeft het Gentse havenbedrijf North Sea Port zich ten doel gesteld.

North Sea Port is polyvalent, multimodaal en heeft nog ruimte genoeg om uit te breiden. Het wil de nieuwe waterstofhub op Europese schaal worden! De fusie tussen de haven van Gent en die van Terneuzen en Vlissingen in Nederland strekt zich over zowat zestig kilometer uit, aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens. Het industriegebied, nu al de grootste waterstofhub van de Benelux, mikt op heel wat meer en heeft al een strategie klaar in die richting.

Volgens het havenbedrijf zal de vraag naar duurzame waterstof als grond- en als brandstof stijgen, vooral in sectoren als staal, chemie, raffinage, aluminium, voeding, transport en bouwmaterialen. De nieuwe strategie wil voldoen aan zowel deze vraag als aan de klimaatdoelstellingen.

Immers, momenteel produceert en verbruikt North Sea Port grijze waterstof, gewonnen uit natuurgas en dus een bron van CO₂. Groene waterstof daarentegen wordt gemaakt van hernieuwbare energie: de elektriciteit van windturbines of zonnepanelen wordt via elektrolyse uit water gehaald, waarbij slechts heel weinig of helemaal geen koolstof vrijkomt.

Tegen 2050 moet die uitstoot tot nul zijn teruggedrongen, maar tegelijk zou de lokale vraag verdubbelen. Die uitdaging is alleen haalbaar als er tegen 2025 meerdere groenewaterstoffabrieken zijn, waarna de productie zal worden opgeschaald. Ambitieuze doelstellingen voor de Gentse haven.