Wereld kijkt naar Lixhe voor CO₂-neutraal cement

29/04/2021

Zonder cement geen funderingen, wegen, bruggen, huizen … Maar zowat 8% van alle CO₂-uitstoot ter wereld is te wijten aan de productie van deze basisgrondstof van beton, een van de belangrijkste bouwmaterialen. De cementfabriek CBR in het Luikse Lixhe werkt aan een milieuvriendelijke oplossing om de klimaatopwarming mee een halt toe te roepen.

De EU wil tegen 2050 de koolstofdioxide-emissie wereldwijd met 80% verminderen. Daarvoor moeten in de industrie op grote schaal nieuwe technologieën worden ontwikkeld.

In een traditionele cementoven mengt de CO₂ zich met de verbrandingsgassen, waardoor het achteraf moeilijker en duurder is het te extraheren. Daarom heeft het moederbedrijf, cementreus HeidelbergCement uit het Duitse Hannover, recent in Lixhe een klein torentje naast de 80 m hoge reus bijgebouwd. Dat is testinstallatie LEILAC, dat staat voor Low Emissions Intensity Lime and Cement, een techniek om op termijn 95% van de CO₂ van industriële processen af te vangen en op te slaan of te hergebruiken in plaats van ze in de atmosfeer uit te stoten.

Het revolutionaire van het systeem is dat de uitlaatgassen van de oven geen direct contact hebben met de kalksteen maar hun hitte erop overdragen via een speciale stalen scheidingswand. De CO₂ die uit de kalksteen vrijkomt, kan zo gescheiden blijven in een nagenoeg pure vorm. Daar is geen extra energieverbruik voor nodig en bovendien zijn er voor die zuivere CO₂ tal van nuttige toepassingen in ontwikkeling. Dubbele winst!