Vleesexporteur België

27/04/2021

Belgisch vlees is bekend om zijn kwaliteit en dat weten ze in het buitenland ook. Rundvlees is vooral bestemd voor consumptie in België en onze buurlanden terwijl het meeste varkensvlees geëxporteerd wordt. Liefst 80% van de productie gaat naar de Europese markt en 20% hoofdzakelijk naar Azië.

Bijna niks van het varken gaat verloren, wordt wel ’s gezegd. Maar de eetgewoonten maken dat een Europeaan veeleer kiest voor varkensgebraad en -ribben terwijl een Aziaat dol is op varkensstaarten en -poten. Waardoor er effectief héél weinig wordt weggegooid.

Onze hoofdafnemers in Azië zijn China, Zuid-Korea en Japan. De kwaliteitsproducten die we hun leveren zijn ook vakkundig uitgesneden, conform en beantwoorden aan de normen van de landen in kwestie.

Belgische kwaliteit streeft ook respect voor milieu en dier na, in alle productiestadia. Zo legt de sector bijvoorbeeld zonnepanelen op de vleesfabrieken en draagt hij dierenwelzijn hoog in het vaandel. Voorts staat België Europees op nr. 1 wat de controle op vlees betreft. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) controleert alle stappen, van riek tot vork. Het zorgt er ook voor dat de producten traceerbaar zijn.

Ook de Belgische keuken is gebaat bij die lekkere producten. Vlaamse karbonade of balletjes in konijnsaus? Alleen heerlijk van uitstekend vlees.

Smakelijk!