Veelbelovende innovatie voor kledingrecyclage

23/11/2023

De Brusselse start-up Resortecs werkt aan een veelbelovende innovatie om textielproducten te recycleren en een antwoord te bieden op de milieu-uitdagingen van de mode-industrie. De oplossing is gebaseerd op twee grote technologische innovaties: het gebruik van hitte-oplosbaar garen bij het maken van kleding en een speciaal ontworpen oven om textiel makkelijker te demonteren.

De textielindustrie kampt met grote milieuproblemen: een jaarlijkse verspilling van 500 miljard dollar aan textielstoffen, een hoge broeikasgasuitstoot, een overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen, bodem- en waterverontreiniging door chemicaliën en microplastics en een gemiddeld 36% kortere levensduur van kleding in de voorbije 20 jaar.

Om deze situatie het hoofd te bieden moet de mode-industrie evolueren naar een circulair model dat textielproducten duurzamer en hun recyclage optimaal maakt. Maar een van de grootste hinderpalen is de complexe demontage van kleren die uit diverse materialen bestaan.

Resortecs werkt aan een oplossing in twee stappen om de demontage te automatiseren, al van bij het maken van de kleding. Het gebruikt hitte-oplosbaar garen om textiel te naaien dat later weer wordt uiteengehaald. Dat garen smelt bij hoge temperatuur. Daarna ontwikkelde de Belgische start-up een specifieke oven, de Smart Disassembly, die het naaigaren doet smelten, de nodige onderdelen demonteert en de kwaliteit van de materialen handhaaft door gebrek aan zuurstof. Optimale recyclage verzekerd.

Dit procedé biedt aanzienlijke economische voordelen, met name lagere demontagekosten en een kleinere afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen en van de markt van gerecycleerde plastics.  Het zou twaalf keer goedkoper en vijf keer sneller zijn dan de bestaande manuele methodes.

Deze Belgische innovatie zou de grote merken ertoe kunnen aanzetten te kiezen voor milieuvriendelijker praktijken.