Opensource.Brussels wil grondwater op bouwterreinen recupereren

30/06/2021

Circulair bouwen houdt onder meer in dat relatief schoon grondwater opgepompt op bouwterreinen niet meer rechtstreeks in de riolering wordt geloosd maar wordt hergebruikt voor allerhande doeleinden. Opensource.Brussels maakt werk van dit nobele duurzaamheidsproject.

Tijdens de werkzaamheden die gepaard gaan met nieuwbouw wordt steevast de grondwaterspiegel verlaagd. Het opgepompte grondwater laat men traditioneel ongebruikt wegvloeien naar de riool. De schaarse hulpbronnen op onze planeet verdienen evenwel een rationeler aanpak en daarom opteert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er resoluut voor waterverspilling tegen te gaan. Haar project Opensource.Brussels gaat vijf maanden lang, in het stadsdeel Laken, dagelijks 360 m³ water oppompen. Dat is ongeveer de hoeveelheid die 3.600 Brusselaars dagelijks consumeren. Let wel: dat gerecupereerde water is niet drinkbaar maar wel geschikt om bijvoorbeeld straten te reinigen of parkaanplantingen te besproeien.

Vermijden dat kostbaar drinkwater wordt ingezet voor oneigenlijk gebruik is een mooie en na te volgen keuze in de strategie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstaat om de circulaire economie in de bouwsector te integreren en aldus onze aarde een stukje leefbaarder te maken.