Nieuwe antibacteriële medicatie in de maak

19/06/2020

Door overmatig antibioticagebruik ontwikkelen bacteriën wereldwijd almaar vaker antibioticumresistentie. Het Vlaamse biotechbedrijf en spin-off Aelin Therapeutics werkt aan een oplossing.

Het probleem van antibioticumresistente is al langer bekend en groeit stilaan uit tot een wereldplaag. Als we ze niet dringend een halt toeroepen, zal het moeilijk worden onze gezondheidszorg op peil te houden. Dan dreigen we te worden teruggeslingerd in de tijd dat er nog geen antibiotica waren. Zelfs nu al houden routineoperaties een groter risico in als gevolg van muterende ziekenhuisbacteriën. Dat maakt het lastiger bacteriële infecties onder controle te houden. De sterfte onder patiënten neemt toe. Gelukkig ook de bewustwording in medische en politieke kringen, zoals de G7. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest voor jaarlijks 10 miljoen doden tegen 2050 als een oplossing uitblijft.

Er is echter terechte hoop. Biotechbedrijf Aelin Therapeutics en de universiteiten KULeuven, VUB en UGent zien de kans schoon om het roer helemaal om te gooien. Samen werken ze aan een geheel nieuwe klasse van medicijnen die, in tegenstelling tot de conventionele, niet in de eerste plaats de celwand van de bacterie aanvalt maar de giftige eiwitten binnenin in sneltempo doet samenklonteren en zo de bacterie doodt. Een bijkomend voordeel is dat deze innovatieve technologie kan worden ingezet om andere ziektes te bestrijden, zoals kanker. Beloftevol le vooruitzichten om investeerders aan te trekken!