Nieuw windpark gepland in Belgische deel van de Noordzee

03/05/2018

De vraag naar energie in Europa groeit. De Europese Unie mikt op gegarandeerde, betaalbare en klimaatvriendelijke energie voor haar burgers en bedrijven. Ze heeft doelstellingen geformuleerd voor 2020, 2030 en 2050.

België kiest voor de bouw van hernieuwbare energiebronnen, zoals windparken, om zijn doelstellingen te halen. Er gaat een lagere CO₂-uitstoot mee gepaard. In het Belgische deel van de Noordzee, meer bepaald voor de kust van Zeebrugge, zijn al een aantal windparken operationeel, goed voor in totaal 200-tal turbines. Voor de volgende jaren is er een nieuw gepland, nu ter hoogte van De Panne. Dat moet tegen 2025 leiden tot een verdubbeling van de groenestroomcapaciteit die vandaag opgewekt wordt in de windparken, volgens staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer. Op termijn zouden ruim 2.000.000 Belgische gezinnen moeten kunnen gebruikmaken van schone ‘Noordzee-windenergie’.

De nieuwe turbines komen op een 40-tal kilometer voor de kust, dus nog iets dieper in zee en minder zichtbaar dan de huidige generatie.