Menselijk weefsel per drone vervoerd boven Antwerpen: een primeur

31/08/2022

Snelheid is van levensbelang in de medische sector. Zeker bij het transport van medicatie, medisch materiaal en bloed- en andere stalen. Vooral in stedelijk gebied haalt een drone via de lucht het veruit van een ziekenwagen over de weg.

Voor het eerst in Europa werd menselijk weefsel vervoerd tussen twee ziekenhuizen, van ZNA Middelheim naar een laboratorium in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus in Antwerpen. In amper 4 minuten legde de drone het 1,2 km lange traject door de lucht af. Het had telkens 1 minuut nodig voor opstijgen en landen en 2 minuten voor de eigenlijke vlucht tegen 36 km/u. Na de testfase wordt gerekend op een snelheid van 60 km/u. Het vloog 80 m boven de grond, voor extra veiligheid meestal over groen- en dunbevolkte zones.

Naast sneller zijn drones betrouwbaarder, milieuvriendelijker en goedkoper dan wegtransport. In de lucht zijn er geen files of verkeerslichten, ze werken op batterijen of waterstof. Het is een complexe combinatie, waar nogal wat veiligheidsgaranties tegenover staan. Zoals een parachutesysteem voor de drone en een noodplan in samenspraak met de hulpdiensten op de grond.

Helicus is de eerste droneoperator in Europa die van de luchtvaartautoriteiten een vergunning kreeg om boven dichtbevolkt stedelijk gebied buiten het gezichtsveld, dus zonder dat er rechtstreeks visueel contact is, een drone te laten vliegen.

Voortgezet technologisch en wetgevend werk moet de medische gebruikstoepassingen in de toekomst nog verruimen.