Marokko-Wallonië, partnerschap in volle expansie

19/07/2018

Marokko, de eerste Afrikaanse partner op de Waalse exportmarkt, wordt almaar belangrijker voor de economie van het Waals Gewest. Met name het bezoek van Waals minister-president, Willy Borsus, eind juni aan het koninkrijk zette die toenadering in de verf.

Met de economische samenwerking tussen Wallonië en Marokko zit het goed. Vorig jaar verkochten we het land voor zowat 100 miljoen euro aan goederen – levensmiddelen, tabak, chemicaliën en farmaceutica, elektrische apparatuur, machines, metalen – een stijging van 9,7% tegenover 2016, wat van Marokko de 37e meest winstgevende markt voor het Waals Gewest maakt, alle landen samen genomen. Vandaar dat het Waalse exportagentschap Awex op die markt mikt en eind juni naar het Noord-Afrikaanse land op missie ging in het kader van Marokko 2018 om hun economische contacten en samenwerking op te voeren.

Op het programma stonden allerlei institutionele ontmoetingen, onder meer in Casablanca, waar een protocol voor een samenwerkingsakkoord met de regio Casablanca-Settat werd ondertekend. Deze afspraak beoogt synergieën teweeg te brengen tussen de economische, culturele,  maatschappelijke en milieudimensies van beide partners. Naast het institutionele aspect wenst Wallonië er ook zijn troeven uit te spelen en zijn handelscontacten met Marokko te intensifiëren. Merk op dat de Marokkaanse diaspora in België erg groot is. Men telt ongeveer 500.000 inwoners van Marokkaanse afkomst of met die nationaliteit, een best aanzienlijke troef in de betrekkingen tussen beide landen.

Trouwens, Wallonië en Marokko hebben een samenwerkingsakkord gesloten dat Waalse en Marokkaanse bedrijven moet in staat stellen samen producten met een halalcertificaat te verkopen. Wat nog maar eens bewijst dat Wallonië en het koninkrijk Marokko almaar nauwer samenwerken.