Grootste windturbinepark van Wallonië in de steigers

19/07/2018

Op 5 juli 2018 ging in het Waalse Villers-le-Bouillet, langs de autoweg E42 tussen Namen en Luik, de bouw van start van de eerste van een reeks van 13 nieuwe windturbines die in 2019 operationeel moeten zijn. Elektriciteitsproducent en energieleverancier EDF Luminus exploiteert daar en in de twee buurgemeenten Wanze en Verlaine al 13 stuks. Samen zullen de 26 turbines het grootste windmolenpark van Wallonië vormen.

Enkele best wel indrukwekkende cijfers. De 13 extra stuks zullen elk een vermogen hebben van 3,45 MW, dus goed zijn voor een bijkomende capaciteit van 44,85 MW. In totaal zullen de 26 jaarlijks maar liefst 121.800.000 kWh groene stroom produceren, wat overeenstemt met het jaarverbruik van 30.450 gezinnen. Daarmee wordt 52.200 ton CO₂-uitstoot vermeden vergeleken met een thermische centrale op steenkool. Of het equivalent van de emissie van 23.000 auto’s of 8.500 woningen.

Onze energie voor verwarming, transport of elektriciteit wordt nog altijd grotendeels geproduceerd met fossiele brandstoffen. Het gebruik daarvan staat centraal in tal van milieuproblemen. Met hernieuwbare energie kunnen we elektriciteit produceren zonder harde gevolgen voor het milieu. Bovendien hebben hernieuwbare energiebronnen de neiging onze afhankelijkheid van de invoer van brandstof te verminderen. Verhoogde energieonafhankelijkheid is trouwens een doelstelling van de Europese Unie.