Gabi SmartCare bereidt revolutie voor in pediatrische zorg

15/04/2021

Met digitale thuismonitoring is de Waalse start-up Gabi SmartCare goed op weg om een revolutie te ontketenen in de kindergeneeskunde. Een slimme armband gaat bij jonge kinderen en zelfs bij premature baby’s acht belangrijke gezondheidsparameters meten. Zo kunnen artsen makkelijker de juiste diagnose stellen en sneller eventuele ziekten opsporen.

Blijkbaar slaagt liefst 80% van de ouders er niet in de arts objectief verslag te doen van de symptomen van hun kinderen. Met laattijdige diagnoses, te veel ziekenhuisopnames en soms zelfs levenslange gezondheidsperikelen tot gevolg. Toen Jonathan Baut zijn dochtertje bijna kwijt raakte aan een laattijdig gediagnosticeerd ademhalingsprobleem richtte hij in 2017 mee Gabi SmartCare op.

Analoge thuismonitoring bestond al. Gabi SmartCare daarentegen mikt op een AI-ondersteunde, cloud-gebaseerde, gebruiksvriendelijke, efficiënte en betrouwbare dataverwerking via een armband die onder meer het zuurstofgehalte in het bloed, het hartritme … meet. Wat professionals uit de gezondheidszorg in ware tijd een gepersonaliseerd en vooruitziend medisch evaluatierapport moet afleveren. Als kinderen thuis de juiste opvolging en verzorging krijgen, hoeven ze niet naar het ziekenhuis, luidt de redenering.

Deze monitoring wordt al in diverse Belgische partnerziekenhuizen getest en er lopen twee klinische studies, voor een certificering in de EU en in de VS. Vanaf eind 2022 zou deze Belgische geavanceerde technologie op de markt komen.