Een Recycling Valley in het hart van Europa

22/12/2022

In het staalbekken van Luik worden steeds meer projecten voor de recyclage van metaal uitgevoerd. Er is geen gebrek aan troeven in de regio om haar te helpen Europees leiderschap in de sector te bereiken.

De laboratoria van het Metallurgical Research Centre (CRM) werken aan de ontwikkeling van innovatieve recyclageprocessen. In totaal werken 270 mensen, waaronder 150 ingenieurs, verdeeld over de werkplaatsen in Luik en Gent, om de Europese staalindustrie te helpen decarboniseren.

De regio Luik kan ook een beroep doen op de expertise van negen onderzoekscentra en vier universiteiten om projecten te ontwikkelen die moeten worden uitgevoerd in het staalbekken van Luik, dat momenteel een omschakeling ondergaat.

Op basis van vaardigheden uit een rijk industrieel verleden worden nieuwe producten ontwikkeld, zoals legeringen of toepassingen voor de energietransitie. Zo heeft het CRM een miniatuuroven ontworpen voor het recycleren van aluminium uit koffiecapsules en andere verpakkingen. Dit proefproject zal binnenkort de opening mogelijk maken van een industriële recyclagelijn die 20.000 ton van dit metaal per jaar kan verwerken.

Aangezien het terrein van de elektrische mobiliteit zich momenteel snel uitbreidt, openen zich ook nieuwe perspectieven op het gebied van batterijrecycling. Lithium, germanium en andere zeldzame metalen kunnen in de toekomst zorgvuldig worden geoogst. Dit is reeds het geval voor de batterijen van de meeste elektrische scooters in verschillende landen, die aan het einde van hun levenscyclus via Luik passeren om te worden verwerkt.

Vele economische actoren, die reeds een voortrekkersrol vervullen op het gebied van recyclage, dromen van het ontstaan in de komende jaren van een echte Recycling Valley op Europese schaal, die zich op lange termijn in de provincie Luik zou vestigen.

Dergelijke Belgische initiatieven bieden zeker goede antwoorden op de klimaat- en milieu-uitdagingen.