De nieuwe grootste exporthaven van Europa

05/05/2022

De havens van Antwerpen en Zeebrugge keuren hun fusie goed. De nieuwe Port of Antwerp-Bruges, de belangrijkste economische motor in België, wordt de grootste exporthaven van Europa.

De steden Antwerpen en Brugge zijn in 2021 al begonnen met de fusie van hun respectieve havens. Vandaag zetten ze hun groeiproject voort als Port of Antwerp-Bruges en staat er een ware maritieme reus op.

De eengemaakte haven levert 74.000 rechtstreekse en 90.000 onrechtstreekse banen op en met een toegevoegde waarde van bijna 21 miljard euro is hij goed voor 4,5% van het Belgische bbp.

De nieuwe maritieme entiteit, een belangrijke draaischijf voor de wereldhandel en -industrie, kan nu prat gaan op zijn positie van Europees koploper wat de goederenexport en de overslag van voertuigen betreft.

Voorts wordt Port Antwerp-Bruges de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa (en de tweede in de wereld). De havenautoriteiten kondigden aan dat het zo in de toekomst ‘een voortrekkersrol kan vervullen in de uitbouw van een waterstofeconomie’. Ze bevestigden trouwens dat het energievraagstuk grotendeels aan de basis van de fusie ligt.

Binnenkort zou een waterstofpijpleiding van 80 km tussen beide steden een groot deel van het continent in staat moeten stellen gebruik te maken van deze belangrijke drager van hernieuwbare energie. En tegen 2025 zou de afvang, opslag en het hergebruik van CO₂ als grondstof voor diverse toepassingen concreet moeten worden.

De ambitie is wel degelijk de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent.