Certificatiebedrijf Belgorail neemt Nederlandse evenknie HHC/DRS over

08/03/2021

In 2004 werd Belgorail opgericht, de Belgische instelling gespecialiseerd in testen, keuring en certificatie van hoofdzakelijk spoorwegtransportsystemen. Sinds 2017 is de marktleider in België lid van de Franse multinational CERTIFER GROUP. Met de Nederlandse overname verstevigt deze toonaangevende wereldspeler verder zijn positie.

De overname door Belgorail biedt een waaier aan interessante ontwikkelingsvooruitzichten. Zo worden de keuringsactiviteiten voor spoorvoertuigen op Europees niveau versterkt, de certificatie van nieuwe treinen, signalisatiesystemen en spoorweginfrastructuur in Nederland en Scandinavië ontwikkeld, de expertenteams van Belgorail en HHC/DRS complementair ingezet en wordt de specifieke deskundigheid van die laatste op het vlak van hijswerktuigen en certificatie van veiligheidsbeheerssystemen optimaal benut.

 

De nieuwe groep, waarbinnen Belgorail blijft groeien en zijn dienstenpakket uitbreiden, kan zich aldus positioneren als een van de wereldmarktleiders op het gebied van spoorwegcertificatie. Dat is uitstekend nieuws voor de respectieve klanten en voor de spoorwegsector in zijn geheel.