Belgische bedrijven innoveren voor een schonere wereld

22/04/2021

Ontdekkingsreiziger, psychiater en ambassadeur voor schone technologieën Bertrand Piccard heeft 1.000 goede milieupraktijken opgelijst om de klimaatverandering te keren. Van die nuttige uitvindingen voor de industrie, instellingen en burgers, zijn er een vijftigtal Belgisch.

Bertrand Piccard meent dat ‘ecologie ten dienste kan staan van economie’. Dat is een concrete stap en een houvast die besluitvormers de instrumenten aanreiken om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en toch werkgelegenheid te creëren. Zo kunnen ze consensus bereiken over milieuvriendelijke economische groei.’

Zowel kleine bedrijfjes als grote groepen hebben een rol te spelen. Zo desinfecteert en recycleert de kmo AMBEcosteryl uit Bergen (Henegouwen) besmettelijk medisch afval met technologie die gebruikmaakt van elektriciteit. De onderneming Soudal Group uit Turnhout, in Vlaanderen, geldt als internationaal expert op het vlak van chemicaliën voor de bouw. Zij is een van die 50 Belgische bedrijven, dankzij haar langetermijnvisie die uitgaat van zowel nieuwe producten als nieuwe procedés.

Van de grote groepen noemen we Solvay, een van de wereldleiders in chemie, die twaalf oplossingen met een duurzaamheidslabel aandraagt, waaronder Solvair, om de uitstoot van verbrandingsovens te verminderen.

Het label Solar Impulse Efficient Solution garandeert de economische rentabiliteit van de milieuoplossingen. België mag dus trots zijn op zijn 50 bedrijven met een label, die bijdragen aan een schonere economische groei. Een stap in de richting van het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.