Belgisch windpark dat draait!

06/01/2020

MHI Vestas en Parkwind werken samen aan de bouw van het eerste offshore windpark met een turbine V164-95.MW, die alle records slaat! Er komen er 23 voor de kust van Oostende en de eerste is zopas geïnstalleerd!

Het gaat om de eerste commerciële turbine ter wereld met een vermogen van meer dan 9 MW. Dit windpark zal een totaalvermogen van 219 MW hebben.

Northwester, op de Noordzee, kan binnenkort immers voorzien in de elektriciteitsbehoefte van 220.000 Belgische gezinnen, of het equivalent van 9.500 gezinnen per turbine. En dat allemaal met schone energie!

Het project is ook goed voor de werkgelegenheid. Het zal ruim 1.000 directe en indirecte banen opleveren tijdens de bouw en nog eens 100 jobs op lange termijn, voor onderhoud en exploitatie van de site.

In de eerste jaarhelft van 2020 is de site bedrijfsklaar. Heel gauw dus, dankzij de uitstekende samenwerking, de planning van de toeleveringsketen en de industrialisatie van offshore windenergie in België.

Er wordt ook ingespeeld op de ambitie van de overheid om de offshore windcapaciteit in de Belgische territoriale wateren te verdubbelen, tot 4 GW in 2030. Zodoende komt men de verplichtingen na die België Europees en in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs is aangegaan.

De Belgische offshore windparken vestigden in 2019 een nieuw productierecord en leverden energie aan 1,34 miljoen gezinnen. Zo maakten ze van België een van de toonaangevende landen inzake de productie van windenergie.