Belgisch consortium Hyve werkt aan waterstofeconomie in binnen- én buitenland

10/06/2021

Koolstofneutraliteit in de hele wereld. Met hun sterke consortium Hyve zijn de Vlaamse onderzoekscentra Imec en VITO en de industriële partners John Cockerill, Bekaert, DEME en Colruyt Group goed op weg om dat doel te bereiken.

Overtollige wind- en zonne-energie kan via elektrolyse van water omgezet worden in waterstof, een van de essentiële pijlers van de transitie van fossiele brandstoffen naar groene, hernieuwbare energiebronnen. Alleen is de grootschalige productie van duurzame waterstof op dit ogenblik nog niet concurrentieel. Daarvoor moeten eerst de prijs van groene stroom verder dalen, kostenefficiënte en rendabele elektrolysers worden gemaakt en schaalvoordelen worden gecreëerd. Goedkopere groene stroom haal je zowel uit drijvende windturbines in volle zee, waar het altijd harder waait, maar ook uit de combinatie van onshore wind- en zonne-energie. Pas als die voorwaarden zijn vervuld, zal de prijs van waterstof en van elektrobrandstoffen als ammoniak en methanol zakken.

De zes genoemde waterstofpioniers vertegenwoordigen de gehele waardeketen. Hun strategische alliantie moet leiden tot een koolstofneutrale toekomst. Zo werken Imec en VITO aan efficiëntere elektrolysetechnologie, gaat John Cockerill de resultaten van die studie integreren in zijn alkaline-elektrolysers, Bekaert de geschikte materialen ervoor leveren, DEME ze gebruiken om wind- en zonne-energie om te zetten in groene waterstof en de Colruyt Group de toepassingen voor duurzaam transport onderzoeken.