Artificiële intelligentie voor het algemeen belang

04/03/2021

Het Brusselse project All for the Common Good heeft als ambitie een instituut voor artificiële intelligentie (AI) te ontwikkelen dat de maatschappelijke uitdagingen moet aangaan. Het werd geselecteerd in het kader van het Europees herstelplan.

In gewone taal staat algemeen belang altijd voor het idee van materieel of immaterieel erfgoed van de mensengemeenschap nodig voor het leven, geluk of de collectieve ontwikkeling. Het toekomstige onderzoeksinstituut moet concrete oplossingen aandragen op het vlak van gezondheid, mobiliteit, energie, toegang tot onderwijs en werkgelegenheid. Het zal er voorts op toezien dat de democratische waarden worden behoed, door de samenwerking tussen universiteiten en tussen diverse disciplines te stimuleren én informatievaardigheden uit te bouwen. Tot slot wil het juristen, psychologen en filosofen aanspreken om technologie te ontwikkelen die naast efficiënt menselijk moet zijn.

 

Er zal 10 miljoen euro worden besteed aan de ontwikkeling van artificiële intelligentie ten dienste van de economische en sociale overgang. Daartoe besloot de Brusselse regering geld van het Europees herstelplan te gebruiken. De denktank die met de Koning Boudewijnstichting wordt opgezet zal zich in zijn activiteiten laten leiden door ethische overwegingen.