Pierre Harmel, altijd bereid tot dialoog en respectvol voor zijn tegenstrever