Jan Baptista van Helmont, voorloper van de moderne geneeskunde