Bob De Moor, méér dan alleen maar de meester-assistent van Hergé