Frans Anneessens, held van het verzet tegen dwingelandij