Catherine Verfaillie, bezieler van het stamcelonderzoek